เครื่องนับธนบัตร PITCH 3600-N

 • ระบบหน้าจอแบบ Touch screen
 • นับธนบัตรหลายชนิดคละกันในคราวเดียว แสดงมูลค่ารวม และมูลค่าแยกชนิดธนบัตรได้
 • ใช้ได้กับธนบัตรไทย ยูเอสดอลล่าร์ ยูโร และหยวน ทั้ง 4 สกุล
 • ตรวจธนบัตรด้วยระบบ UV, MG, IR, IMAGE
 • ใส่ธนบัตรได้สูงสุด 500 ใบ
 • รับธนบัตรได้สูงสุด 200 ใบ
 • ถาดรับธนบัตรต้องสงสัยได้สูงสุด 60 ใบ
 • ใช้ได้กับสกุลเงิน ไทย ยูเอสดอลล่าร์ ยูโร และหยวน
 • ขนาดธนบัตรที่ใช้นับ 60 x 85 x 0.08 มิลลิเมตร – 100 x 190 x 0.12 มิลลิเมตร
 • จอแสดงผล TFT LCD ขนาด 3.5 นิ้ว
 • ระบบไฟฟ้า 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
 • ใช้ไฟไม่เกิน 50 W
 • ขนาดเครื่อง 29.5 (W) x 30.0 (D) x 34.5 (H) ซ.ม.
 • น้ำหนักเครื่อง 12 กิโลกรัม
 • รับประกัน 1 ปีฟรีค่าแรง 5 ปี