AUI FB-630

AUI เป็นเครื่องพิมพ์ดอทแมทริกซ์แบบ Heavy Duty Printer คือเป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่รองรับการพิมพ์หนักๆ เช่นพิมพ์แบบฟอร์มที่มีสำเนาหลายๆสำเนา หรือพิมพ์ติดต่อกันนานๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์ Dotmatrix printer ทั่วๆไปไม่สามารถรองรับงานประเภทนี้ได้ ( เครื่องพิมพ์ AUI เดิมเป็นที่รู้จักกันในนาม Seikosha / Seiko Precision )

เครื่องพิมพ์ Flatbed ความเร็วสูง รองรับกระดาษหลายรูปแบบ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย หัวพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเร็วสูงขึ้น ปรับปรุงหัวพิมพ์ให้มีความเร็วสูงขึ้น อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีการจัดการกระดาษที่เสถียรและเชื่อถือได้ ฟังก์ชันจัดแนวแผ่นอัตโนมัติ

 • ใช้ได้กับกระดาษหลายรูปแบบ ความหนาสูงสุด 2.0 มม
 • เชื่อมต่อง่าย ใช้งานง่าย
 • การจัดการกระดาษที่เสถียรและเชื่อถือได้
 • ฟังก์ชันจัดตำแหน่งแผ่นงานอัตโนมัติ
 • ใช้ได้กับกระดาษหลากหลายรูปแบบ
 • ความหนาสูงสุด 2.0 มม

คุณสมบัติโดยสังเขปของ Heavy duty printer AUI FB-630

 • วิธีการพิมพ์ 24-pin dot matrix impact, bi-directional (ข้อความ & กราฟิก)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 600 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 15 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 528 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว
 • หน่วยความจำมาตรฐาน 132 KB
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา
 • ความเร็วในการป้อนบรรทัด 36 บรรทัด/วินาที
 • อายุหัวพิมพ์ 300 ล้านตัวอักษร (โหมดร่าง)
 • ง่ายต่อการเชื่อมต่อรองรับทั้ง Parallel, Serial, USB