โปรแกรมเงินฝากสำหรับโรงเรียนธนาคาร(SchoolBankSaving)

ระบบธนาคารในโรงเรียน เงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักเรียน สำหรับโปรแกรมที่มีชื่อว่า โปรแกรม SchoolBankSaving เป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการ ธนาคารในโรงเรียน เพื่อกิจกรรมการฝากเงินของโรงเรียน ให้กับนักเรียน ครู หรือ พนักงานต่างๆ มีการฝากเงิน ถอนเงิน การคิดดอกเบี้ย งานสินเชื่อและรายงานสรุปต่างๆ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีกิจกรรม ให้นักเรียนฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการประหยัด และ รู้จักการออม พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก สลิปฝาก – ถอน ได้

ตัวโปรแกรม SchoolBankSaving เป็น โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย โดยมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป ที่มีระบบการใช้งานต่างๆ เป็น “ภาษาไทย” มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application ที่พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Program Features

 • มีระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกผู้ฝากเงิน
 • มีระบบการสมัครสมาชิก
 • มีระบบการเปิด-ปิดบัญชี
 • มีระบบในการฝาก-ถอนเงิน
 • มีระบบในการฝาก-ถอนเงินอัติโนมัติ เพื่อประยุกต์ใช้งานระบบหุ้น
 • มีระบบสินเชื่อ
 • สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลต่างๆ ได้ เมื่อเกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูล
 • รองรับการใช้งานกับเครื่องปริ้นท์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก
 • สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝาก สลิปฝาก-ถอนได้
 • สามารถพิมพ์สมุดเงินกู้ สัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับ-จ่ายได้
 • แก้ไขธุรกรรมที่ผิดพลาด
 • สามารถทำรายงานสรุปยอดบัญชีต่างๆ ได้
 • สนับสนุนการใช้งานบน เว็บเบราว์เซอร์ Chrome
 • สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอน ครั้งเดียวครบทุกบัญชี(เช่นธุรกรรมของธนาคารขยะ หรือการถอนออกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ)

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน โปรแกรม)

Username : admin
Password : admin