เครื่องนับธนบัตร PHETแบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง ใหม่ล่าสุดเครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV และ MG รุ่น WT-689


แบบป้อนธนบัตรด้านหน้าเครื่อง Front loading สามารถนับพร้อมกับตรวจจับปลอมระบบ UV/IR/MG/DD ได้อย่างแม่นยำ นับเร็วสูงสุด 1500 ฉบับ/นาที รุ่น WT-170T


แบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV และ MG รุ่น M260MG


แบบป้อนธนบัตรด้านหน้าเครื่อง Front loading สามารถนับพร้อมกับตรวจจับปลอมระบบ UV/MG ได้อย่างแม่นยำ นับเร็วสูงสุด 2000 ฉบับ/นาที รุ่น FT-501