เครื่องนับธนบัตร PHET WT-170T

ตรวจนับความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน ด้วยเครื่องนับธนบัตร PHET WT-170T สามารถนับพร้อมกับตรวจจับปลอมระบบ UV และ IR โดยอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับด้วยระบบ MG , DD ได้อีกด้วย นับเร็วได้ 3 ระดับ 900, 1200 และ 1500 ฉบับ/นาที สามารถนับธนบัตรได้ 4 แบบ ทั้งแบบปกติ สะสม จัดชุด สะสม+จัดชุด รองรับหลากหลายสกุลเงิน ทนทานใช้งานต่อเนื่องได้ดี

 • นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ ระบบ UV / IR / MG / DD แม่นยำ
 • นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม
 • กำหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งงาน
 • ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ
 • ตรวจจับความผิดพลาด ธนบัตรซ้อน ไม่ครบจำนวน
 • ตรวจสอบความขัดข้องอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือน
 • แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
 • มีจอแสดงจำนวนนับภายนอก

รายละเอียดทางเทคนิค

 • ขนาด กxลxส 265x250x220 มม.
 • น้ำหนัก 5.6 กก.
 • ขนาดธนบัตรที่นับ 100×50-190×90 มม.
 • ความจุช่องใส่ 500 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
 • นับเร็ว 900, 1200, 1500 ฉบับ/นาที
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220โวลท์ 50/60เฮิร์ตซ์
 • ระบบตรวจธนบัตร UV / MG / IR / DD
 • จอแสดงที่เครื่อง TFT LCD
 • จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
 • จอแสดงผลการนับ 4 หลัก
 • จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
 • จอแสดงภายนอก LED 4 หลัก