IDEAL 2604


 • ยี่ห้อ IDEAL
 • รุ่น 2604
 • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 – 32 แผ่น ( 70 แกรม) 26 – 28 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 260 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.08 เมตร/วินาที
 • “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 • “ESM” (Energy saving mode) มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 • “ECC” (Electronic capacity control) บอกสถานะการย่อยเอกสาร เพื่อช่วยป้องกันกระดาษติด
 • กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 • กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 • ถังอยู่บริเวณหน้าเครื่อง ง่ายต่อการนำเอกสารออกไปทิ้ง
 • ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 125 ลิตร ความจุถังใส่กระดาษ 100 ลิตร
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 640 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 • ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 926 x 495 x 470 มม.
 • น้ำหนัก 48 กก.
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)