โปรแกรมพิมพ์เช็ค(SpeedCheque)


SpeedCheque (โปรแกรม SpeedCheque เขียนเช็ค สั่งจ่ายเช็ค) สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม SpeedCheque มีลักษณะการทำงานในระบบ Web Application พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดยผ่าน โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์การสั่งจ่ายเช็ครองรับเช็คได้หลากหลายครอบคลุมทุกธนาคาร โดยกินหรือใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์น้อย โปรแกรมพิมพ์เช็ค ตัวนี้สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ได้หลายรุ่น ช่วยลดปัญหาการผิดพลาดของการเขียนเช็คให้ดูสวยงามเป็น ระเบียบเรียบร้อย

ตัวโปรแกรม SpeedCheque เป็น โปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบอื่นให้ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป “ภาษาไทย” พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ เหมาะสำหรับ กิจการ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้าต่างๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดา ก็สามารถใช้ระบบการพิมพ์เช็คของโปรแกรมนี้ได้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ พร้อม ทั้งภาพลักษณ์ ที่โดดเด่น ครบถ้วนสามารถใช้งานกับ เครื่องพิมพ์ ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) สามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบป้องกันการโกง หรือ พิมพ์เช็ค โดยไม่รับอนุญาต ได้ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)

สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ (Printer) ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น ที่สามารถใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้ เก็บประวัติ ไม่ต้องกลัวการสั่งจ่ายเช็คพลาด หรือเงินทองรั่วไหล โดยไม่ทราบที่มาที่ไป นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมนี้ยังสามารถ ส่งออกข้อมูลการจ่ายเช็ค ไปในรูปแบบของไฟล์เอกสารของ โปรแกรม Excel ได้


Program Features

 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค ตัวนี้ สามารถ พิมพ์เช็ค และ สั่งจ่ายเช็ค ได้ง่ายและรวดเร็ว
 • สามารถพิมพ์พร้อมต้นขั้วได้
 • สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบ Windows
 • มีธนาคารที่ต้องการพิมพ์หลากหลาย
 • สามารถพิมพ์เช็คได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถกำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม แบบ “A/C Payee Only” ได้
 • สามารถกำหนดการ พิมพ์เช็ค ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ได้
 • สามารถบันทึกรายละเอียดหรือหมายเหตุในการจ่ายเช็คได้
 • สามารถดูยอดการเช็คจ่าย แยกตามวันที่ / แยกตามผู้รับเช็ค ได้
 • สามารถ Export ข้อมูลให้เป็นรูปแบบเอกสาร XLS ได้
 • สามารถนำเข้ารายชื่อผู้รับเช็คจากไฟล CSV ได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้
 • โปรแกรมพิมพ์เช็ค สามารถใช้งานได้บน Windows

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน โปรแกรม)

 • Username (ชื่อผู้ใช้) : manager สำหรับการเข้าใช้งานฐานะผู้จัดการ หรือ 1234 สำหรับการเข้าใช้งานฐานะผู้ใช้งานทั่วไป
 • Password (รหัสผ่าน) : manager สำหรับการเข้าใช้งานฐานะผู้จัดการ หรือ 1234 สำหรับการเข้าใช้งานฐานะผู้ใช้งานทั่วไป