เครื่องนับเหรียญ Uni-SMARTเครื่องนับเหรียญ พร้อมคัดแยกเหรียญ ความเร็วนับแยก 300 เหรียญ/นาที รุ่น US-1200C


เครื่องนับเหรียญ พร้อมคัดแยกเหรียญ ความเร็วนับแยก 600 เหรียญ/นาที รุ่น US-600C


เครื่องนับเหรียญความเร็วสูง เหมาะสำหรับนับครั้งละ 1 ชนิดจำนวนมาก 2,000 เหรียญ/นาที รุ่น UC-118