ร่วมงานกับเรา

เพชรจันทร์ภาเป็นบริษัทในรูปแบบครอบครัว เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีความร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทไปด้วยกัน เพชรจันทร์ภามีความห่วงใยพนักงานทุกคน และมีสวัสดีการให้แก่พนักงาน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเรา

สวัสดิการบริษัทฯ

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลการขาย
 • เบี้ยเลียง สวัสดิการอื่น ๆ
 • ค่าอาหารกลางวัน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • Sale engineer / Sale admin
 • ช่างเทคนิค
 • นักศึกษา / ฝึกงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์-อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานสำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมแต่งภาพเบื้องต้น
 • ไม่สูบบุหรี่
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สำหรับตำแหน่ง Sale engineer

เวลาทำการบริษัทฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.00น.