ร่วมงานกับเรา

เพชรจันทร์ภาเป็นบริษัทในรูปแบบครอบครัว เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีความร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทไปด้วยกัน เพชรจันทร์ภามีความห่วงใยพนักงานทุกคน และมีสวัสดีการให้แก่พนักงาน ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเรา

สวัสดิการบริษัทฯ

  • มีเงินเดือนประจำ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • คอมมิชชั่น
  • โบนัสประจำปี
  • รางวัลการขาย
  • เบี้ยเลียง สวัสดิการอื่น ๆ
  • ค่าอาหารกลางวัน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

  • Sale engineer / Sale admin
  • ช่างเทคนิค
  • นักศึกษา / ฝึกงาน

คุณสมบัติทั่วไป

  • อายุระหว่าง 20-35 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์-อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานสำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค
  • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรมแต่งภาพเบื้องต้น
  • ไม่สูบบุหรี่
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  • มีใบขับขี่รถยนต์ สำหรับตำแหน่ง Sale engineer

เวลาทำการบริษัทฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.00น.