โปรแกรมออมทอง(GoldSave)


ออมทองคืออะไร

การออมทอง คือ การซื้อทองคำโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามรูปแบบที่กำหนด โดยสามารถรับทองคำได้เมื่อครบตามกำหนดจายชำระ ตามรูปแบบและน้ำหนักทองที่ต้องการ

ทองคำ

 • เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง
 • เป็นสินทรัพย์ที่มีค่า มีราคาที่ยอมรับทั่วโลก
 • เป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วมีผลตอบแทนที่ดี และมีความเสี่ยงต่ำ
 • ทองคำเป็นการลงทุน ที่สามารถลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ

การออมทองเหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่ต้องการซื้อ หรือสะสมทองคำ ทุกอาชีพ
 • ผู้ที่ชอบหรือต้องการเก็บออม หรือต้องการลงทุนในทองคำ และไม่มีข้อมูลในการลงทุนอื่น
 • ผู้ที่เริ่มต้นและสนใจในการลงทุนในทองคำ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และลูกค้ามีวิธีการออมที่ปลอดภัย
 • เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านค้า
 • เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า
 • เพื่อสร้างความแตกต่างทางการตลาด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้
วิธีคำนวณ
 • สมมติฐาน ราคาทองคำ 19,500.00 บาท/บาททองคำ
 • ลูกค้าออม 10,000.00 บาท เท่ากับ 10,000.00/19.500.00 = 0.51282
 • เท่ากับลูกค้าออมได้ 0.51282 บาททองคำ
 • สมมติฐาน ค่าธรรมเนียมการถอน 500.00 บาท/ครั้ง เท่ากับ (19,500.00-500.00) = 19,000.00
 • ลูกค้ามีทองคำ 0.78912 บาททองคำ คือ 0.78912×19,000.00 = 14,993.28
 • ลูกค้าถอนทองคำด้วยวิธีการขายคืนได้ 14,993.28 บาท

ผลตอบแทน(GoldSave2.3.20190526)

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่มีรายการถอนในระยะเวลา XX เดือน
 • คิดผลตอบแทนให้ได้ 3 วิธีคือ
  • ให้ผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินตามที่ได้ตั้งค่าไว้
  • ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของราคาประกาศ = (ราคาประกาศXX% x ทองคงเหลือ) หน่วยบาท
  • ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของทองคำคงเหลือ = (ทองคำคงเหลือXX% x ราคาประกาศ) หน่วยบาท
 • กำหนดหน่วยทศนิยมผลตอบแทนเพื่อปัดเศษได้

ฟังก์ชั่นที่สำคัญของระบบ

 • มีระบบสมาชิก สมัครและลาออกได้ สมาชิก 1 ท่านสามารถเปิดบัญชีออมทองได้หลายบัญชีและหลายรูปแบบการออม
 • มีรูปแบบการออมให้เลือกเพื่อบันทึกวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่ม แก้ไขรูปแบบการออมได้
 • สามารถเพิ่มหมายเหตุขณะเปิดบัญชี เช่นกรณีลูกค้าจองสินค้า หรือรูปแบบลวดลายทองคำ
 • สามารถปรับเปลี่ยนราคาทองฝั่งขาย และค่าธรรมเนียมการซื้อคืนได้ตลอดเวลา ตามราคาประกาศ
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมให้พนักงานได้
 • สามารถพิมพ์สมุดออมทอง (รูปแบบเดียวกับสมุดคู่ฝากเงินธนาคาร) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งให้กับผู้ที่ออมได้
 • รองรับ Windows 7 / 8 / 10 32&64bit
 • มีรายงานต่างๆ ให้เลือกดูตามความวัตถุประสงค์การใช้งาน
 • กำหนดผลตอบแทน หรือดอกเบี้ยจากการฝากได้
 • มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล
 • โปรแกรมเป็นระบบ Web application(option) เพื่อรองรับการใช้งานระบบสาขาในอนาคต

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน)

 • Username : admin
 • Password : admin