โปรแกรมบันทึกงานซ่อม (FixsRecord)

สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม FixsRecord เป็นโปรแกรมสำหรับเก็บประวัติลูกค้าร้านที่รับงานซ่อมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมมือถือ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ งานซ่อมบำรุง ร้านติดตั้งระบบ ร้านแอร์ และอื่นๆ มีฟังค์ชั่นก์พิเศษคืองานซ่อมบำรุง (ยกตัวอย่างเช่น ร้านค้าเอ รับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับโรงแรมกอไก่ โดยมีเงื่อนไขการจ้างงานว่า ร้านค้าเอจะต้องเข้ามาทำการซ่อมบำรุงระบบ ล้างแอร์ หรือ Maintenance ทุกๆ 4 เดือนตลอดเวลาสัญญา 1ปี) ตัวโปรแกรมจะสามารถกำหนดตารางงาน Maintenance และแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา พร้อมออกใบบริการเมื่อถึงกำหนดได้ เป็นต้น

โปรแกรมนี้มีความสามารถในการเก็บประวัติลูกค้า ประวัติการซ่อม รูปสินค้า พร้อมลงรายละเอียด สามารถแก้ไขได้ สามารถใช้บนระบบ LAN ได้ กำหนดผู้ใช้งานได้หลายคน สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้ผู้ใช้งานได้ สามารถเพิ่มช่างซ่อมได้ (ยกตัวอย่างเช่นการซ่อมสินค้านั้นๆ โดยผู้อื่นที่มิใช่ซ่อมโดยร้านค้าเอง) สามารถแจ้งเตือน อัพเดทสถาณะงานผ่าน Line notify ได้ มีการค้นหาที่รวดเร็ว สามารถดูประวัติการซ่อม หรือค้นหาการซ่อม อาการเสีย ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อม มีการพิมพ์ใบรับซ่อมหรือใบรับบริการให้ลูกค้า พร้อมระบบรายงาน และกราฟ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นหลักฐานเก็บไว้ สำหรับลูกค้า และร้านค้า

โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป ที่มีระบบการใช้งานต่างๆ เป็น “ภาษาไทย” มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application ที่พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า FixsRecord เพิ่มเติม)

• สามารถเพิ่มข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด
• สามารถเพิ่มช่างซ่อมได้
• มีระบบล็อกอินผู้ใช้งานเข้าระบบ สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้ผู้ใช้งานได้
• สามารถใช้บนระบบ LAN ได้ (Option ตั้งค่าเพิ่มเติม)
• สามารถแจ้งเตือนผ่าน Line notify ได้
• สามารถดูและพิมพ์รายงานการซ่อมได้
• สามารถเก็บประวัติลูกค้าที่นำเครื่องมาซ่อมที่ร้าน
• สามารถออกใบรับซ่อม ให้กับลูกค้าได้
• สามารถออกใบคืนเครื่อง ให้กับลูกค้าได้
• สามารถบันทึกสิ้นสุดการรับประกันงานซ่อมได้
• สามารถเก็บรูปภาพสินค้า สิ่งที่นำมาด้วย อาการต่างๆ ได้
• สามารถแสดงรายงาน และส่งออกเป็นไฟล์ของ โปรแกรม Excel ได้
• สามารถแสดงรายงานเป็นกราฟได้
• สามารถใช้บันทึกตารางงานซ่อมบำรุง (Maintenance) ได้
• มีระบบสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล
• รองรับการใช้งานบน Microsoft Windows 7, 8, 10 (32 bit – 64 bit)

ข้อควรระวัง: วันที่ เวลา ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรตรงกับปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะโปรแกรมจะใช้วันเวลาเป็นส่วนหนึ่งในการออกหมายเลขเอกสารและตารางงานด้วย หากวันเวลาไม่ตรงจะมีผลในการบันทึก ตารางงาน และรายงานสถิติต่าง ๆ จะผิดเพี้ยนไป


Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน โปรแกรม)หลังจากติดตั้งโปรแกรม ระบบได้กำหนดผู้ใช้งานไว้ 2 user ดังนี้

  • Username (ชื่อผู้ใช้งานที่ 1) : user1 / Password (รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานที่ 1 ) : user1
  • Username (ชื่อผู้ใช้งานที่ 2) : user2 / Password (รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งานที่ 2 ) : user2