โปรแกรมพิมพ์สัญญาเงินกู้(SpeedLoanPrinting)

โปรแกรมพิมพ์สัญญาเงินกู้นี้มีชื่อว่า โปรแกรม SpeedLoanPrinting มีลักษณะการทำงานในระบบ Web Application พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL โดยผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์สัญญาเงินกู้ให้อยู่ในรูปแบบของกระดาษ A4 ช่วยแก้ปัญหาการพิมพ์สัญญาเงินกู้ที่ออกจากระบบสมาชิกและหุ้นและเงินกู้ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เรียบร้อย สวยงาม โปรแกรมนี้กินหรือใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์น้อยสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ได้หลายรุ่นที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows)

โดยโปรแกรม SpeedLoanPrinting จัดว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบอื่นให้ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โปรแกรมนี้ยังสามารถ ส่งออกข้อมูลรายงานไปในรูปแบบของไฟล์เอกสารของโปรแกรม Exceได้ โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป “ภาษาไทย” พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ เหมาะสำหรับสหกรณ์และสถาบันการเงินทุกที่


Program Features

 • สามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว เรียนรู้วิธีการใช้งานก็รวดเร็ว
 • สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่พิมพ์ด้วยระบบ Windows
 • สามารถส่งออกข้อมูล (Export) ให้เป็นรูปแบบเอกสาร XLS ที่ใช้กับ โปรแกรม Excel ได้
 • มีระบบนุมัติเงินกู้ จำแนกตามรูปแบบการอนุมัติได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้
 • สามารถใช้งานได้บน ระบบปฏิบัติการ Windows ได้เกือบทุกรุ่น
 • เพิ่มประเภทเงินกู้ได้ไม่จำกัด
 • สามารถ เพิ่ม ลบ เอกสารประกอบการขอกู้ได้ไม่จำกัด
 • กำหนดรอบปีบัญชีได้
 • สามารถกำหนดให้ใช้งานในระบบเครื่องข่าย หลายคอมพิวเตอร์ได้

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน)

Username (ชื่อผู้ใช้) : admin
Password (รหัสผ่าน) : admin


Version History (รายละเอียดการอัพเดท โปรแกรมพิมพ์สัญญาเงินกู้ SpeedLoadPrinting ในแต่ละเวอร์ชั่น)

version 2.9 วันที่ 14/04/2563

 • ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน

version 2.8 วันที่ 12/09/2562

 • ปรับปรุงหนังสือค้ำประกันเงินกู้
 • อัพเดทการอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนให้แม่นยำขึ้น

version 2.7 วันที่ 22/05/2562

 • เพิ่มการพิมพ์ข้อมูลสมาชิกออกทางเครื่องพิมพ์ จากการอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบเอกสาร A4
 • ปรับปรุงให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์เลขที่สัญญาลงในเอกสารสัญญาหรือไม่
 • ปรับปรุงให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการพิมพ์วันที่ลงในเอกสารสัญญาหรือไม่
 • เพิ่มรายงานให้สามารถเลือกจากกลุ่มสมาชิกได้

version 2.6 วันที่ 28/04/2562

 • ปรับปรุงการพิมพ์สัญญาซ้ำ
 • ปรับปรุงตารางคำขอกู้
 • ปรับปรุงหนังสือกู้เงิน
 • ปรับปรุงการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

version 2.5 วันที่ 09/04/2562

 • ปรับปรุงชุดติดตั้งโปรแกรม
 • ปรับปรุงตารางคำขอกู้

version 2.4 วันที่ 18/02/2562

 • เพิ่มรายละเอียดการใช้เงินกู้และการชำระคืน 10 งวด
 • เพิ่มรูปสมาชิก
 • ปรับปรุงรูปการแสดงผลการพิมพ์สัญญาทั้งหมด
 • เพิ่มเมนูพิมพ์สัญญาซ้ำ
 • ปรับปรุงการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

version 2.3 วันที่ 20/05/2560

 • ปรับปรุงให้สามารถตรวจสอบสมาชิก ป้องกันไม่ให้สมัครสมาชิกซ้ำ โดยตรวจสอบจากเลขทะเบียนสมาชิก และเลขที่บัตรประชาชน

เวอร์ชั่น 2.2 (วันที่ 20/9/2559)

 • ปรับปรุงให้สามารถระบุชื่อ-ตำแหน่ง ผู้สอบสวนได้
 • ปรับปรุงให้ผู้ตรวจสอบหลักฐานและตำแหน่งของผู้ตรวจสอบหลักฐาน พิมพ์ตรงช่อง
 • ปรับปรุงให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล มาแสดง ชื่อคู่สมรสผู้กู้ / ชื่อคู่สมรสผู้ค้ำ 1-10 ในเอกสารได้
 • ปรับปรุงให้ช่อง ผู้สอบสวน พิมพ์ตรงตำแหน่ง

เวอร์ชั่น 2.1 (วันที่ 15/9/2559)

 • ปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถสำรองข้อมูล และนำเข้าข้อมูลได้
 • ปรับปรุงให้ วัตถุประสงค์การกู้ยืมพิมพ์ตรงช่อง
 • ปรับปรุงเพิ่มคนค้ำประกันจาก 2 คนเพิ่มเป็น 10 คน

เวอร์ชั่น 2.0 (วันที่ 4/7/2559)

 • เพิ่มเติมแบบฟอร์ม บันทึกการตรวจสอบที่ดิน
 • เปลี่ยนชื่อเพื่อความชัดเจนในการใช้งานต่อเป็น SpeedLoanPrinting

เวอร์ชั่น 1.0 (วันที่ xx/10/2557)

 • เริ่มพัฒนาและทดสอบให้ให้งาน สค.สอยดาว จ. จันทบุรี