สมุดคู่ฝาก

ปกนอก
Passbook_2014107-5
Passbook_2014107-3
Passbook_20141005
A1
A2
ปกนอก - Copy
โรงเรียนอนุบาล-อบต.หนองขาม
Passbook
คู่มือคลองไทรโยค2-01-01
ธนาคาร ความดี.02-622
1.ปกนอก
ปกนอก
Approve
ปกนอก Passbook_2014107-5 Passbook_2014107-3 Passbook_20141005 A1 A2 ปกนอก - Copy โรงเรียนอนุบาล-อบต.หนองขาม Passbook คู่มือคลองไทรโยค2-01-01 ธนาคาร ความดี.02-622 1.ปกนอก ปกนอก Approve

บริการงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเฉพาะงานพิมพ์ที่ใช้ในงานสหกรณ์ สมุดคู่ฝาก ใบเสร็จ สลิปฝาก-ถอน ออกแบบด้วยความตั้งใจ คุณภาพและราคายุติธรรม พร้อมบริการออกแบบฟรี รับประกันคุณภาพงาน หมดกังวลเรื่องแบบพิมพ์ของโปรแกรมเนื่องจากมีแบบพิมพ์รองรับทุกโปรแกรม ได้รับการยอมรับหลากหลาย อาทิกลุ่มลูกค้า

 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • สหกรณ์การเกษตร
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 • สหกรณ์บริการ
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ธนาคารโรงเรียน
 • กองทุนหมูบ้านและสถาบันการเงินชุมชน
 • เจ้าของระบบสารสนเทศโปรแกรมสหกรณ์และโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

หมดกังวลเรื่องแบบพิมพ์แต่ละโปรแกรม ซึ่งทางบริษัทฯ และโรงพิมพ์มีแบบพิมพ์รองรับทุกโปรแกรม อาทิเช่น

 • โปรแกรมตรวจบัญชี ทั้งแบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเกษตร
 • โปรแกรมสหกรณ์เกษตร อ.สุวัฒน์
 • โปรแกรมสหกรณ์เกษตรและฌาปนกิจ หรือโปรแกรมรังสิตฯ
 • โปรแกรมสหกรณ์ ไอโซแคร์ และ โซแอด
 • โปรแกรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด
 • โปรแกรม มอ.
 • โปรแกรมระบบฌาปนกิจ
 • โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
 • และโปรแกรม อื่น ๆ อีกมากมาย กรณีไม่เคยมีแบบฟอร์มมาก่อน หรือต้องการออกแบบใหม่ บริษัทฯ บริการแบบให้ฟรี

ตัวอย่างขนาดมาตรฐานสมุด

 1. ขนาดมาตรฐาน 9 ซม. x 13 ซม. (กางออก 13 ซม. x 18 ซม.)
  ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
  เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 4 คู่ 16 หน้า
  เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย
 2. ขนาดมาตรฐาน 9 ซม. x 17.5 ซม. (กางออก 17.50 ซม. x 18 ซม.)  เนื้อใน 3 คู่
  ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
  เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 3 คู่  12 หน้า
  เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย
 3. ขนาดมาตรฐาน 9 ซม. x 17.5 ซม. (กางออก 17.50 ซม. x 18 ซม.)  เนื้อใน 4 คู่
  ปก กระดาษอาร์ต 190 แกรม
  เนื้อใน กระดาษปอนด์ขาว พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน จำนวน 4 คู่  16 หน้า
  เข้าเล่ม พับกลาง เย็บด้าย

สามารถปรับรูปแบบได้ตามต้องการเช่น เพิ่ม-ลด จำนวนเนื้อใน เพิ่มแถบลายเซ็น เย็บซ่อนด้าย ปั้มเงิน ปั้มทอง ไดคัทมุม-ไม่ไดคัทมุมมนเป็นต้น