โปรแกรมสะสมคะแนน(CollectPoint)

ร้านค้าสหกรณ์แห่งหนึ่งต้องการให้มีการใช้บริการจากสมาชิกอย่างคงที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นการแข่งขันกับร้านค้าเอกชนอื่นได้ ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์และการปันผลให้กับสมาชิกด้วย จึงได้จัดให้มีการสะสมคะแนน เมื่อสมาชิกเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านค้าโดยจะได้รับคะแนน ตามจำนวนเงินที่ซื้อ โดยแยกคะแนนตามประเภทสินค้า เมื่อได้คะแนนจำนวนหนึ่งแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนนั้นเป็นจำนวนเงิน เพื่อนำกลับมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้อีกด้วย

แล้วจะทำอย่างไรให้สามารถเก็บและเรียกดูคะแนนได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ จึงได้ถือกำเนินโปรแกรมสะสมคะแนน CollectPoint ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น

CollectPoint มีและทำอะไรได้บ้าง

 • มีระบบสมาชิก
 • มีการออกบัตร เปลี่ยนบัตร ยกเลิกบัตร สามารถพิมพ์บัตรพลาสติกได้
 • สามารถโอนคะแนนให้บัตรใบอื่นได้
 • มีการเพิ่ม ลด และเปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดได้
 • มีระบบรายงาน
 • สามารถตั้งค่าชื่อหน่วยงานของท่านเองได้
 • กำหนดคะแนน ตามประเภทสินค้าได้
 • มีระบบสำรอง และกู้คินข้อมูล

ระบบสะสมคะแนน CollectPoint เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการทำระบบการสะสมคะแนน
 • สหกรณ์ ร้านค้า
 • ผู้ที่จะส่งเสริมการขาย ทุกหน่วยงาน

ฟังก์ชั่นที่สำคัญของระบบ

 • มีระบบสมาชิก สมัครและลาออกได้ สมาชิก 1 ท่านสามารถมีบัตรได้หลายใบ
 • สามารถใช้ได้ทั้งบัตรที่มีเลขประจำตัว (Proximity card) หรือให้โปรแกรมรันเลขบัตรให้เองอัตโนมัติได้
 • คะแนนในบัตรสามารถโอนให้บัตรใบอื่นได้
 • การเพิ่มคะแนนยืดหยุ่นไม่ตายตัวตามจำนวนเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่กำหนด
 • กำหนดได้ว่ากี่คะแนน เปลี่ยนเป็นเงินได้ กี่บาท
 • การออกบัตรสะสมคะแนน สามารพิมพ์บัตรได้
 • มีระบบรายงาน เรียกดูได้ตามต้องการ
 • มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
 • รองรับ Windows 7 / 8 / 10 / 11 32&64bit
 • โปรแกรมเป็นระบบ Web application(option) เพื่อรองรับการใช้งานได้หลายเครื่องในอนาคต

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน)

 • Username : admin
 • Password : admin