เครื่องนับธนบัตร Uni-SMARTแบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV รุ่น US-2400


แบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV รุ่น US-2750


แบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV รุ่น US-2800


แบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV และ MG รุ่น US-2800MG


แบบป้อนธนบัตรหลังเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV และ MG รุ่น US-3200MG


แบบป้อนธนบัตรหน้าเครื่อง เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV และ MG รุ่น US-4800


แบบป้อนธนบัตรหน้าเครื่อง เครื่องนับมูลค่าธนบัตร เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV, MG, MT, 3D, DD รุ่น US-150


แบบป้อนธนบัตรหน้าเครื่อง เครื่องนับมูลค่าธนบัตร เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV, MG, MT, IR, CIS รุ่น US-190


แบบป้อนธนบัตรหน้าเครื่อง เครื่องนับมูลค่าธนบัตร เครื่องนับธนบัตร ตรวจธนบัตรปลอม ด้วยระบบ UV, MG, MT, IR, CIS ฯลฯ รุ่น US-9510


ชนิดลมดูด เครื่องนับธนบัตรความเร็วสูง ระบบสุญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น US-7250


ชนิดลมดูด เครื่องนับธนบัตรความเร็วสูง ระบบสุญญากาศ แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจับปลอมอัตโนมัติ ด้วยระบบ UV รุ่น US-7250U


ชนิดลมดูด เครื่องนับธนบัตรความเร็วสูง ระบบสุญญากาศ แบบตู้ตั้งพื้น รุ่น US-7700


ชนิดลมดูด เครื่องนับธนบัตรความเร็วสูง ระบบสุญญากาศ แบบตู้ตั้งพื้น พร้อมจับปลอมอัตโนมัติ ด้วยระบบ UV รุ่น US-7700U


ชนิดลมดูด เครื่องนับธนบัตรความเร็วสูง ระบบสุญญากาศ แบบตู้ตั้งพื้น รุ่น US-7750


ชนิดลมดูด เครื่องนับธนบัตรความเร็วสูง ระบบสุญญากาศ แบบตู้ตั้งพื้น พร้อมจับปลอมอัตโนมัติ ด้วยระบบ UV รุ่น US-7750U