เครื่องนับมูลค่าธนบัตร Uni-SMART US-150

นับมูลค่าธนบัตรไทยทุกชนิดราคาที่ใช้ปัจจุบัน ตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ ระบบ UV, MG, MT, 3D, DD ตรวจธนบัตร นับจำนวน นับมูลค่ารวมทุกชนิดราคา นับมูลค่าชนิดราคาเดียว นับเร็ว 4 ระดับ 1600 1200 1000 600 ฉบับ/นาที นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ สูงสุด 8 บรรทัด แสดงเวลาและวันที่บนจอแสดง ตรวจจับผิดพลาด ซ้อน ขาดครึ่ง กำหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือ เมื่อสั่งงาน ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ มีระบบตรวจสอบความขัดข้องและผิดพลาดอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือน แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บสำหรับเคลื่อนย้าย มีจอภายนอกเครื่อง

 • นับมูลค่าธนบัตรไทย ยูโร และ จีนทุกชนิดราคา
 • นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ UV, MG, MT, 3D, DD
 • ตรวจธนบัตรสอดไส้ต่างชนิดราคาแม่นยำ
 • นับจำนวน นับมูลค่ารวม นับมูลค่าชนิดเดียว
 • นับเร็ว 1500, 1200, 1000, 600 ฉบับ/นาที
 • นับปกติ, จัดชุด, สะสม, จัดชุด+สะสม
 • จอแสดง LCD ขนาดใหญ่ 8 บรรทัด
 • แสดงเวลาและวันที่บนจอแสดง
 • ตรวจจับผิดพลาด ซ้อน ขาดครึ่ง
 • เริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือเมื่อสั่งงาน
 • ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ
 • ตรวจขัดข้อง+ผิดพลาดอัตโนมัติ พร้อมแจ้ง
 • แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
 • มีจอภายนอก แสดงมูลค่าหรือจำนวน

รายละเอียดทางเทคนิค

 • ขนาด (มม.) กxลxส 264x251x244
 • น้ำหนักสุทธิ / รวม 5.6 / 6.5 กก.
 • ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 100×45-240×130
 • ความจุช่องใส่ 500 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องรับ 200 ฉบับ (สูงสุด)
 • นับเร็ว (ฉบับ / นาที) 1500 1200 1000 600
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า 100-240V. 50-60Hz
 • กำลังไฟฟ้า 55วัตต์ (สูงสุด)
 • ระบบตรวจธนบัตร UV, MG, MT, 3D, DD
 • จอแสดงที่เครื่อง LCD
 • จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
 • จอแสดงผลการนับ 7 หลัก
 • จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
 • จอแสดงภายนอก LED 6 หลัก