เครื่องนับธนบัตร Uni-SMART US-4800

ตรวจนับความถูกต้องได้อย่างครบถ้วน ด้วยเครื่องนับธนบัตร Uni-Smart US-4800 สามารถนับพร้อมกับตรวจจับปลอมระบบ UV+MG ได้อย่างแม่นยำ นับเร็วได้ 3 ระดับ 1500, 1200 และ 800 ฉบับ/นาที สามารถนับธนบัตรได้ 4 แบบ ทั้งแบบสะสม จัดชุด สะสม+จัดชุด รองรับหลากหลายสกุลเงิน และคัดแยกคุณภาพแบงค์ได้

 • นับพร้อมตรวจอัตโนมัติ ระบบ UV+MG
 • นับเร็ว 3 ระดับ 1500, 1200 และ 800 ฉบับ/นาที
 • นับปกติ จัดชุด สะสม จัดชุด+สะสม
 • ตรวจจับความผิดพลาด ซ้อน ขาดครึ่ง ไม่ครบจำนวน
 • กำหนดเริ่มทำงานอัตโนมัติ หรือ เมื่อสั่งงาน
 • ตั้งค่าเริ่มต้นและหยุดทำงานอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบความขัดข้องอัตโนมัติ พร้อมแจ้งเตือน
 • แข็งแรง ทนทาน มีด้ามจับพับเก็บได้
 • มีจอแสดงจำนวนนับภายนอก

รายละเอียดทางเทคนิค

 • ขนาด (มม.) กxลxส 287 x 243 x 248
 • น้ำหนักสุทธิ / รวม 6.5 / 7.5 กก.
 • ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) 110×50-175×85
 • ความจุช่องใส่ 300 ฉบับ (สูงสุด)
 • ความจุช่องรับ 250 ฉบับ (สูงสุด)
 • นับเร็ว (ฉบับ/นาที) 1500 1000 800
 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า 100-240V. 50-60Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 60วัตต์ (สูงสุด)
 • ระบบตรวจธนบัตร UV, MG
 • จอแสดงที่เครื่อง LED
 • จำนวนจัดชุด 1 ~ 999
 • จอแสดงผลการนับ 4 หลัก
 • จอแสดงจัดชุด 3 หลัก
 • จอแสดงภายนอก LED 4 หลัก